Openbare Daltonschool De Duykeldam | Swifterbant

 

Als het gaat

om een veilig

leerklimaat

Wat je moet weten over de bovenbouw

 • Eigen verantwoordelijkheid met weektaak

  Vanaf groep 5 leren de kinderen hoe je je werk moet plannen met behulp van de weektaak. Zij doen dit zelfstandig en plannen de taak met de kleuren van de week. Aan het eind van de week wordt de weektaak geëvalueerd, zodat de kinderen weten wat ze de volgende weektaak anders kunnen doen. 

   

 • Passend onderwijs door de Talentenklas/A -kwadraat

  De Talentenklas/A-kwadraat binnen Ante heeft de volgende doelstellingen: 
  De kinderen ontwikkelen een zelfbeeld passend bij hun mogelijkheden.
  De kinderen leren “leren”, d.w.z. ze leren planmatig werken, ze gebruiken passende leerstrategieën en leren doorzetten. 
  De kinderen gebruiken hun kennis en vaardigheden voor het analyseren van problemen en komen tot oplossingen voor deze problemen. 
  De kinderen worden uitgedaagd hun talenten op verschillende manieren in te zetten. 
  De kinderen maken kennis met vakgebieden die niet in het programma van het basisonderwijs zijn opgenomen. 
  De kinderen ontmoeten en leren samenwerken met ontwikkelingsgelijken.  

  Doel
  A-kwadraat is een initiatief van Ante en het Almere College. De algemene doelstelling van A-kwadraat is om een passend onderwijsaanbod te bieden aan meer- en hoogbegaafde leerlingen dat rekening houdt met hun ontwikkelingsmogelijkheden, hun creativiteit en brede interesse. Daarnaast zijn de lessen erop gericht dat leerlingen in deze klas leren van en met elkaar. De focus ligt op leren leren (leerstrategieën) en samenwerken. 

 • Voorbereiden op de eind Cito en het voortgezet onderwijs

  Al aan het eind van groep 7 krijgen de ouders en het kind te horen aan welke richting ze moeten gaan denken voor het Voortgezet onderwijs.  

  De basisschool bepaalt in februari het schooladvies. Het advies van de basisschool is gebaseerd op de ervaringen in de totale schoolperiode. Vóór 1 maart heeft de leerkracht hierover een adviesgesprek met leerling en ouders en daarna wordt het definitieve advies doorgegeven aan het voortgezet onderwijs.
  De leerkracht van groep 8 baseert het schooladvies op de resultaten van de toetsen, die zijn afgenomen in de basisschoolperiode en na bespreking met de leerkracht van groep 8 en met de intern begeleider. 
  Na 1 maart heeft de groepsleerkracht een gesprek met de coördinatoren van het voortgezet onderwijs. In april wordt de eindtoets afgenomen. Er vindt opnieuw een gesprek plaats met ouders en leerling als de score van de eindtoets een andere richting aangeeft dan het reeds gegeven advies. Vanuit de basisschool kan na dit gesprek het advies in incidentele gevallen eventueel naar boven worden bijgesteld. Het advies wordt op dat moment niet meer naar beneden bijgesteld. Eventuele wijzigingen in het advies worden door de leerkracht aangepast en doorgegeven aan het voortgezet onderwijs. 

SAMEN NAAR EEN MOOIE TOEKOMST

Ons motto: De Duykeldam als het gaat om een veilig leerklimaat. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen zich veilig en plezierig voelen op school. Dit is de juiste basis om tot goed leren te komen. 

Met het goed leren plannen en een goede voorbereiding naar het voortgezet onderwijs zijn onze leerlingen, na groep 8, helemaal klaar voor de volgende stap in hun schoolleven. 

Groep 5

Handvaardigheidcircuit

In groep 5 verandert er een aantal zaken voor de kinderen. Gelukkig is dit ook leuk, want dan gaan ze voor het eerst meedoen met allerlei activiteiten binnen het handvaardigheidcircuit. Leerlingen uit groep 5 t/m 8 gaan met elkaar in groepjes werken aan verschillende creatieve opdrachten. Dit doen ze onder leiding van leerkrachten en ouders die hierbij helpen. Kleien, knutselen, verven, solderen en nog veel meer activiteiten komen aan bod. Momenteel wordt het handvaardigheid in de eigen groep gegeven in verband met de corona maatregelen.

Ontspanning

De leerlingen uit groep 5 doen voor het eerst mee met verschillende sportdagen, welke door sportverenigingen uit Swifterbant worden georganiseerd.

WO vakken

Geschiedenis, aardrijkskunde en natuurkunde zijn vakken die in groep 5 aan bod komen. Binnen het vak geschiedenis leren de kinderen om de leerstof op verschillende manieren eigen te maken. Dit doen ze onder andere door middel van coöperatief leren, het maken van een groepswerk, het in kaart brengen van de leerstof door middel van een mindmap. Op deze manier gaan zij op een actieve manier met de leerstof aan het werk. Dus niet meer uit het werkschrift, maar zelfstandig aan de gang, zodat de leerstof goed beklijft en de kinderen plezier hebben in het leren.

Boekbespreking en spreekbeurt

Ook nieuw in groep 5 is het voorbereiden van een boekbespreking en een spreekbeurt. De kinderen leren hoe ze dit het beste kunnen voorbereiden en geven in het eerste deel van het schooljaar een boekbespreking en in het tweede deel van het schooljaar een spreekbeurt.

Groep 5 en 6 aan het woord

“Samenwerken vind ik heel erg leuk.”

“Met begrijpend lezen werk je samen en mag je zelf kiezen welke taak je doet.”

“Ik leer beter rekenen en klokkijken, dat vind ik fijn.”

“Gym is leuk, dan gaan we weleens ape-kooien.”

“Het handvaardigheidcircuit vind ik het allerleukst.”

“Spelling vind ik het mooiste vak.”

Groep 6

In groep 6 wordt er gestart met Engels. De kinderen leren Engels praten, schrijven en ze leren Engelse liedjes.

De tafels worden nog belangrijker. Deze worden gebruikt bij grotere deelsommen en keersommen. Ook leren de kinderen breuken.

Tijdens de geschiedenisles leren de kinderen onderzoeksvragen te formuleren, informatie te verwerken en deze te presenteren. Tijdens aardrijkskunde staat Nederland centraal. Daarnaast wordt gewerkt aan natuur en techniek.

Ook houden de kinderen in groep 6 een spreekbeurt en een boekbespreking.

Groep 7

Groep 7 staat bekend als een moeilijk jaar van de basisschool. Het kind krijgt dit jaar een hele hoop nieuwe dingen en strategieën aangeleerd in de verschillende vakken.  

Duidelijk wordt waarom het handig is de tafels goed te beheersen en vlot en handig te kunnen rekenen. Verder ligt dit jaar de nadruk op het zelfstandiger maken van het kind. 

Dat betekent niet dat zij geen hulp meer nodig hebben. Ze krijgen nu meer huiswerk en toetsen. Hier hebben zij nog steeds veel begeleiding en hulp bij nodig. Hoe kunnen ze het huiswerk en het leerwerk goed inplannen, zodat ze niet op het laatste moment nog moeten ‘blokken’? Dit vergt inzicht in plannen, organiseren en uitvoeren. Het kind heeft de leerkracht en ouder nodig om dit inzicht te krijgen. 

Er worden aan het eind pre-adviesgesprekken gehouden met ouder(s) en kind. Dit is om een zo goed mogelijk beeld te krijgen naar welk niveau het kind zou kunnen uitstromen in het Voortgezet Onderwijs. Tevens wordt gekeken welke hulp het kind nog kan worden geboden. Zo halen we samen het beste uit het kind.  

 

Groep 7 en 8 aan het woord

“De positiviteit van de kinderen, anderen helpen als ze niet blij zijn, want wij helpen elkaar in de klas.”

“Ik vind het leuk om met zijn allen te knutselen. Ook vind ik muziek erg leuk, vooral het liedje ‘beauty and the brains’.”

“Het werken met de chrome books is leuk, want je kan direct zien wat goed of fout is gedaan en je kunt kijken wat je moet verbeteren.”

“Ik vind het heel leuk op school, het is leuk dat we buiten de klas mogen werken. Ik hou van school.”

“Ik vind het fijn dat je niet alleen moet werken je doet ook leuke dingen.”

“Gymmen op school vind ik leuk en dat we leuke dingen doen tijdens het rekenen.”

Groep 8

Voorbereiding op het Voortgezet Onderwijs

Spannend

Groep 8 is best een spannend jaar: aan het einde van het schooljaar nemen de kinderen afscheid van de basisschool, een vertrouwde omgeving waar ze zich acht jaar lang hebben ontwikkeld.  Een spannende tijd die wij voor de kinderen zo prettig en rustig mogelijk laten verlopen.

Schoolkeuze voortgezet onderwijs

In de loop van het schooljaar zijn er verschillende informatieavonden op het Voortgezet Onderwijs. Kinderen en ouders kunnen zich oriënteren en kijken welke school het beste bij hen past.
Voor 1 maart worden alle ouders en kinderen uitgenodigd voor een adviesgesprek over de keuze voor het voortgezet onderwijs. We praten dan over het schooladvies waarbij de aanleg en talenten, leerprestaties, ontwikkeling en werkhouding van het kind aan bod komen. In april is het tijd voor de IEP eindtoets.

Samen op kamp en de eindmusical

Op kamp en de eindmusical

Er is natuurlijk ook tijd voor anderen dingen in groep 8. Dit schooljaar gaan de kinderen in het het begin van het schooljaar drie dagen op kamp. Zij sluiten het schooljaar af met een musical die opgevoerd wordt in onze eigen aula en er is een afscheidsavond voor de kinderen en hun ouders.

Bovenbouw in beeld

Kennismaken met De Duykeldam?