Medezeggenschapsraad (MR)

De MR van onze school bestaat uit 4 leden: 2 ouders en 2 leerkrachten. De MR behartigt de belangen van de kinderen, ouders en personeelsleden. Dat gebeurt onder andere in MR-vergaderingen met de directie van de school, maar ook in de GMR van Ante.

De taken, bespreekpunten en verantwoordelijkheden van de MR zijn verwoord in een reglement. Van elke vergadering worden notulen gemaakt en zijn opvraagbaar. Deze is opvraagbaar via het e-mailadres van de MR. Regelmatig zullen er in de nieuwsbrief updates verschijnen van de MR. Hierin neemt de MR jullie mee in de beslissingen die zijn genomen.

Samenstelling MR

Namens de ouders:
Voorzitter                    – Maurice Tans
Algemeen lid (GMR) – Milou Rispens

Namens het personeel:
Algemeen lid            – Nadja Tukker
Notulist                      – Sonja Boerma

Mailadres: mr.duykeldam@ante.nl

Vergaderdata 2023-2024 

Woensdag 11 oktober 2023
Woensdag 29 november 2023
Woensdag 14 februari 2024 
Woensdag 17 april 2024
Woensdag 12 juni 2024

Wil jij kennis komen maken op De Duykeldam? Dat kan!

Wij vertellen je graag over onze school tijdens een rondleiding.