Ons team 

Het team bestaat uit 9 leerkrachten, 3 onderwijsassistenten, een IB-er en een directeur. Iedere medewerker werkt in een team en draagt actief zijn/haar steentje bij aan alle  voorbereidingen, uitwerkingen en ontwikkelingen binnen de school. Samen werken aan de rode draad binnen de school is essentieel! Binnen het schoolteam inspireren we elkaar, ondersteunen we elkaar en werken we  samen aan de gestelde doelen.  

Overleg en afstemming vindt plaats tijdens diverse overlegmomenten:  teamvergaderingen, werkgroepen, zorgoverleg, studiedagen etc. Wij zijn een samenwerkend, samenlerend dalton team!

Sinds november 2023 hebben wij een kinderopvang in de school voor kinderen van 0 tot 4 jaar.

Michel Rook
Directeur

directie.duykeldam@ante.nl

Gaby van Dijk
Intern begeleider

gaby.vandijk@ante.nl

juf Lisa
Groep 1/2A
juf Linda
Groep 1/2A
juf Maaike
Groep 1/2B
juf Nadja
Groep 3/4
juf Linda
Groep 3/4
juf Elisa
Groep 5
juf Paulien
Groep 5
juf Sonja
Groep 6
juf Naomy
Groep 6
juf Esther
Groep 7/8
meester Maerten
Onderwijsassistent
juf Karolien
Onderwijsassistent
Wil jij kennis komen maken op De Duykeldam? Dat kan!

Wij vertellen je graag over onze school tijdens een rondleiding.