Onze school

De Duykeldam is de Daltonschool van Swifterbant. Wij zijn een openbare Daltonschool, dat betekent dat wij iedereen welkom heten, zonder onderscheid te maken in geloof, levensovertuiging of maatschappelijke positie van ouders. Wij staan voor samenwerken, zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, effectiviteit en wij reflecteren hier dagelijks op.
Op De Duykeldam gaan wij respectvol met elkaar om en accepteren wij verschillen. Willen jullie meer weten over de kernwaarden van Dalton. Klik dan op de link om te zien hoe dat op onze school gaat.

Schooltijden

Alle groepen (1 t/m 8) hebben een continurooster van 08.30 -14.00 uur. Elke ochtend gaat de bel om 08.20 uur en om 08.30 uur beginnen alle groepen met een inloop.

Dagindeling

Alle groepen (1 t/m 8) hebben een continurooster van
08.30-14.00 uur.  Om 08.20 uur gaat de bel en mogen de kinderen (en ouders/verzorgers) naar binnen. Dan begint de inloop, want ‘binnen is beginnen’. Om 08.30 uur gaat nogmaals de bel en is de dag gestart. Tijdens de lunch (12.00-12.15 uur) blijven alle kinderen op school.

Duykelshow

Elke groep verzorgt twee keer per jaar een Duykelshow. De kinderen maken samen met de leerkracht een voorstelling. Dat kan door een toneelstukje op te voeren, een liedje te zingen, een gedicht voor te dragen of een dansje te doen. Tijdens de Duykelshow voeren meerdere klassen hun voorstelling op. Uiteraard zijn jullie als ouders, verzorgers of grootouders van harte welkom om de Duykelshow van jullie (klein)kind bij te wonen. De Duykelshow is op vrijdag om 13.00 uur. In de Parro-agenda staan de precieze data.

Hava circuit

Op vrijdagmiddag werken we met alle kinderen aan het handvaardigheid circuit.
De kinderen uit de groepen 1 t/m 4 werken twee weken aan een opdracht/activiteit of techniek en de groepen 5 t/m 8 werken drie weken aan een opdracht/ activiteit of techniek. Zo geven wij kinderen verschillende vaardigheden en technieken mee.

Aan het begin van het schooljaar vragen wij aan jullie hulp om een workshop/activiteit te verzorgen voor het hava circuit. Wij kunnen jullie hulp daarbij goed gebruiken.

Eten en drinken

We hebben twee keer op de schooldag een pauze. Dit doen wij om 10.00 uur en om 12.00 uur. 
Tijdens de pauze om 10.00 uur vinden wij het belangrijk om gezond te snacken. Dus zien wij liever fruit en/of groenten in de bakjes (zoals paprika, tomaatjes of komkommer).
Wij doen mee met het project EU-fruit. Alle kinderen krijgen in die periode drie keer in de week (woensdag-vrijdag) fruit/groenten van school.
Tijdens de pauze om 12.00 uur eten we een boterham met daarbij wat te drinken. Dit nemen de kinderen zelf mee.
Ook doen wij mee met het Zuivelproject. Alle kinderen kunnen in die periode twee keer in de week (dinsdag en donderdag) melk krijgen.

Portfolio

Wij houden jullie op de hoogte van de ontwikkeling van jullie zoon of dochter. Drie keer per jaar krijgen de kinderen een portfolio mee naar huis. Jullie worden op school uitgenodigd om samen met je kind het portfolio te bespreken. Het gaat tenslotte over hen. Tijdens deze gesprekken worden niet alleen de leerstofvorderingen besproken, maar ook de ontwikkelingen t.a.v. belangrijke (dalton)vaardigheden als zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, samenwerken, reflectie en effectiviteit.

ICT-sociale media

In een veilige school gaan kinderen verantwoord, respectvol en bewust met elkaar om. Dat geldt ook voor gedrag online en de omgang op sociale media. Het leven van kinderen speelt zich voor een groot deel online af. Het is vaak lastig om daar grip op te krijgen. Net als in de fysieke omgeving gelden hier afspraken en moet duidelijk zijn wat acceptabel is en wat niet. We willen de kinderen leren omgaan met de sociale aspecten van online mogelijkheden. Ze moeten leren wat ze kunnen doen en wanneer ze te maken krijgen met negatief gedrag, maar ook hoe ze zichzelf respectvol gedragen in een online omgeving. Zowel leerkracht als ouders hebben daarin een belangrijke rol.

Rooster (vakanties en studiedagen)

Vakanties

Voorjaarsvakantie 17 t/m 25 februari 2024
Meivakantie 27 april t/m 5 mei 2024
Zomervakantie 20 juli t/m 1 september 2024

Studiedagen

Vrijdag 16 februari 2024 Donderdag 16 mei 2024
Woensdag 20 maart 2024 Maandag 8 juli 2024

Op deze dagen zijn de kinderen vrij.

Wil jij kennis komen maken op De Duykeldam? Dat kan!

Wij vertellen je graag over onze school tijdens een rondleiding.