Ouderraad (OR)

De ouderraad bestaat uit ouders die betrokken zijn bij de ondersteuning en organisatie van verschillende activiteiten voor de kinderen op onze school, onder andere: Sint-Maarten, Sinterklaas, Kerst, verkleedfeest, sportdagen en het afscheid van groep 8. Om dit goed te kunnen organiseren, wordt aan ouders jaarlijks om een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd.

De Duykeldam
Samenstelling OR

Voorzitter                – Klaas Schoone
Penningmeester   – Sabrina Jans
Secretaris              – Emily Veenman
Algemeen lid        – Esmeralda Schipper
Algemeen lid        – Angelina Goossen

Mailadres: or.duykeldam@ante.nl

Vergaderdata 2023-2024 

Maandag 18 september 2023
Maandag 30 oktober 2023
Maandag 4 maart 2024
Maandag 22 april 2024 

De vergaderingen zijn openbaar en zijn toegankelijk voor alle ouders. 

Wil jij kennis komen maken op De Duykeldam? Dat kan!

Wij vertellen je graag over onze school tijdens een rondleiding.