HiRO Leren door te doen 

Elk kind leert het beste binnen een veilig klimaat, met positieve groepsvorming en plezier. De HiRO lesmethode draagt hieraan bij, zodat elk kind in staat is om te leren. De lessen vormen de basis voor sociale vaardigheden waar kinderen hun leven lang de vruchten van plukken. 

HiRO leert kinderen om zich niet te vergelijken met anderen, maar om elke dag beter te zijn dan gisteren. Door aan te sluiten op de natuurlijke manier waarop kinderen leren, zorgt HiRO ervoor dat kinderen op speelse wijze werken aan sociaal-emotionele vaardigheden.

Door kinderen levensechte situaties aan te bieden, ervaren zij direct hoe het voelt om
sociaal-emotionele vaardigheden, zoals weerbaarheid of discipline toe te passen. Dit leidt na reflectie tot een verandering in gedrag.

Onze waarden

Onze waarden zijn respect, samenwerken, weerbaarheid, beheersing, vertrouwen en discipline en dat alles met met plezier.